Instrukcja segregacji odpadów w Białymstoku od 1 października 2018 r.

1 października 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Białymstoku. Odrębnie trzeba gromadzić papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, odpady biodegradowalne i odpady zielone. Przedstawiamy szczegółową instrukcję, do jakich kontenerów należy wyrzucać różne rodzaje śmieci.

Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostały wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej ustawione są kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie frakcji odpadów:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Zabudowa jednorodzinna

Posesje jednorodzinne są wyposażone w pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów są gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Dodatkowo pozostał obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:
- wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
- elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
- odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
- przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW >>

Szczegółowe zasady segregacji odpadów od 1 października 2018 r.

ULOTKA NA TEMAT NOWYCH ZASAD SEGREGACJI

PLAKAT NA TEMAT NOWYCH ZASAD SEGREGACJI

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady segergacji odpadów.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DO POBRANIA W PLIKU PDF

 

PAPIER

Wrzucamy:
- papier i tekturę
- gazety, czasopisma i ulotki
- zeszyty, papier biurowy (niezabrudzone, niefoliowane).

Nie wrzucamy:
- odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek
- kartonów po mleku i napojach
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- zanieczyszczonego papieru
- papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>


TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Wrzucamy:
- butelki plastikowe
- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
- plastikowe opakowania
- torebki i worki foliowe
- kartony po mleku/sokach
- puszki po żywności
- folię aluminiową
- opakowania po środkach czystości i kosmetykach.

Nie wrzucamy:
- zużytych baterii i akumulatorów
- opakowań po farbach, lakierach i olejach
- plastikowych zabawek
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- opakowań po lekach.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

SZKŁO

Wrzucamy:
- butelki po napojach i żywności
- słoiki
 - szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
- ceramiki i porcelany
- doniczek
- szkła okularowego i żaroodpornego
- zniczy z zawartością
- żarówek, świetlówek i reflektorów
- opakowań po rozpuszczalnikach i olejach
- luster i szyb.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

 

BIO - ODPADY BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe
- resztki żywności pochodzenia roślinnego.


Nie wrzucamy:
- resztek pochodzenia zwierzęcego
- kości i odchodów zwierząt
- oleju jadalnego.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

 

ODPADY ZIELONE

Wrzucamy:
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę
- liście
- kwiaty
- trociny i korę drzew
- chwasty.


Nie wrzucamy:
- ziemi
- kamieni
- korzeni
- popiołu
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy śmieci nienadające się do ponownego wykorzystania:
- resztki żywności pochodzenia zwierzęcego
- artykuły higieniczne (pieluchy, wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki)
- zużytą/zniszczoną odzież
- żaroodporne szkło
- ceramikę
- opakowania z zawartością.

Nie wrzucamy:
- przeterminowanych leków i chemikaliów
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- żarówek i świetlówek
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- zużytych opon.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>


ELEKTROODPADY
(Sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Telefony komórkowe, komputery i ich podzespoły, narzędzia elektryczne, drobny sprzęt RTV i AGD, itp. można wrzucać do zielonych kontenerów na elektroodpady rozstawionych na terenie Białegostoku.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Meble, dywany, duży sprzęt RTV i AGD (m.in.: pralki, lodówki, telewizory) są odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

POZOSTAŁE ODPADY
(odbiór nieodpłatny w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Opony, elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach, chemikaliach, itp. należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Hryniewiczach.

Odpady remontowo-budowlane należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK-u w Hryniewiczach.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

Powrót na początek strony