Konkursy ekologiczne

AKCJA ZBIÓRKI BATERII "BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA" 2019

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego  (zagrażającego ludziom i środowisku)  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca nowych zasad segregacji odpadów w mieście. Organizatorem akcji zbiórki baterii jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok kompleksowym systemem gospodarki odapdami komunalnymi w mieście.

W akcji mogą uczestniczyć jednostki oświatowe z terenu Białegostoku. Udział należy zgłosić w terminie od 29 października do 30 listopada 2018 r.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
- Ekoszkoła / Ekoprzedszkole
- Ekoklasa / Ekogrupa
- Ekouczeń / Ekoprzedszkolak.

Warunkiem przystąpienia do Akcji Zbiórki Baterii:
-  jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1 do regulaminu) bądź w przypadku  udziału w klasyfikacji EKOKLASY / EKOGRUPY wypełnienie  Formularza Uczestnictwa wraz z (Załącznikiem nr 2 do regulaminu)
- podpisanie Formularza uczestnictwa oraz ewentualnie Załącznika nr 2 przez Dyrektora jednostki,
- dostarczenie pocztą elektroniczną skanu  w/w dokumentów w formacie PDF do organizatora na adres mailowy baterie@lech.net.pl.

Regulamin wraz z załącznikami jest do pobrania  na stronie poniżej.

Wyniki Akcji Zbiórki Baterii zostaną opublikowane e na stronie internetowej  www.odpady.bialystok.pl  12 czerwca 2019 r. Wręczenie nagród odbędzie się  w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 19 czerwca 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE >>

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (20.02.2018 - 20.04.2018)

Zapraszamy uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 3. edycji konkursu wiedzy ekologicznej „Nasz Białystok Jest Eko”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: laptop, tablet i kamera sportowa.

Plakat Nasz Białystok jest EKO

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z Białegostoku. Każda szkoła ponadpodstawowa biorąca udział w Konkursie jest zobowiązana do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły i wyłonienia swoich reprezentantów, którzy będą reprezentować placówkę podczas etapu miejskiego konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 9 marca 2018 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE >>

 

AKCJA EDUKACYJNA "BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA" (21.11.2017 - 15.06.2018)


Zapraszamy do udziału w akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”. Akcji łączącej ze sobą zbiórkę baterii z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w białostockich szkołach i przedszkolach. Celem naszej akcji jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii.

 

Plakat Nasz Białystok jest EKO

 

W Akcji Edukacyjnej mogą uczestniczyć przedszkola oraz szkoły podstawowe z terenu Miasta Białystok. Placówki, które zgłoszą się do udziału w akcji wyposażone zostaną w pojemniki do zbiórki baterii oraz materiały informacyjne. Placówki uczestniczące w Akcji Edukacyjnej mogą również skorzystać z oferty zajęć edukacyjnych organizowanych w formie lekcji bądź pogadanek prowadzonych przez pracowników Organizatora.  

W Akcji Edukacyjnej zostaną nagrodzone placówki oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe, które zbiorą największą wagę baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów danej placówki. Laureaci I, II, III miejsca zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Rozstrzygnięcie konkursu  zostanie dokonane na podstawie danych uzyskanych z dokumentów potwierdzających odbiór baterii ze zgłoszonych placówek. O zwycięstwie decydować będzie waga zebranych baterii w przeliczeniu na liczbę przedszkolaków/uczniów przedstawioną w Formularzu Zgłoszeniowym. Konkurs trwać będzie od 14 listopada 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.  kiedy to podczas uroczystej gali  uczestnikom konkursu wręczymy nagrody.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE >>

Powrót na początek strony