Nasz Białystok jest Eko

Białystok jest jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym stworzono kompleksowy system gospodarki odpadami dostosowany do wymagań postawionych przez Unię Europejską. Unijna polityka zakłada maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych w tradycyjny sposób. Miasto Białystok stworzyło system gospodarki odpadami oparty na selektywnej zbiórce odpadów, odzysku surowców do ponownego wykorzystania oraz termicznym unieszkodliwianiu tych odpadów, które nie nadają się do recyklingu.

NAJWAŻNIEJSZA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Prawo Unii Europejskiej oraz prawodawstwo polskie nakazują osiągnięcie do 2020 r. poziomu recyklingu o wysokości co najmniej 50% w stosunku do masy wytwarzanych odpadów danego rodzaju. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki selektywnej zbiórce odpadów przez mieszkańców Białegostoku oraz uruchomieniu najnowocześniejszej w Polsce sortowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach.

Na terenie Białegostoku selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu:
- suchych surowców (papieru, metali, tworzyw sztucznych)
szkła opakowaniowego (słoiki, butelki)
odpadów zielonych
- odpadów wielkogabarytowych
- żużla i popiołów z palenisk domowych
zmieszanych odpadów komunalnych.

Dodatkowo trzeba oddzielać i przekazywać do właściwych placówek:
- lekarstwa
- elektroodpady
- odpady remontowo-budowlane
opony.

 

RODZAJE KONTENERÓW I WORKÓW NA ODPADY

Nieruchomości wielorodzinne

Mieszkańcy domów wielorodzinnych na każdej nieruchomości korzystają z kontenerów na:
- zmieszane odpady komunalne
- suche surowce
- szkło opakowaniowe.

Dodatkowo w 730 punktach Białegostoku znajdują się zestawy kontenerów w kolorze żółtym i niebieskim, gdzie dodatkowo można segregować odrębnie plastik i papier.

Nieruchomości jednorodzinne

Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymują w ramach systemu kontenery na zmieszane odpady komunalne oraz worki do gromadzenia suchych surowców i opakowań szklanych.

Do gromadzenia odpadów zielonych oraz popiołów i żużli mieszkańcy zapewniają sobie worki lub kontenery we własnym zakresie. Worki na żużel i popioły mozna też uzyskać w Biurze Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami przy ul. Kamiennej 17.

 

ODZYSK SUROWCÓW W SORTOWNI

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że suche surowce (tworzywa sztuczne, metale i papier) oraz opakowania szklane kierowane są do nowoczesnej sortowni w Zakładzie Utylizacji Oodpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku. Tam są sortowane i przekazywane firmom recyklingowym do ponownego wykorzystania.

 

SPALANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że śmieci, które mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia).

Do ZUOK w Białymstoku trafiają też pozostałe po sortowaniu w ZUOK Hryniewicze, nie nadające się do ponownego wykorzystania odpady o wysokiej kaloryczności. Zostają tam w bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób zagospodarowywane w procesie termicznego przekształcenia.

Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

 

BIURO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami znajduje się w budynku przy ul. Kamiennej 17 (róg ulic Kamiennej i Słonimskiej).

Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w Białymstoku odpowiada za:
- organizację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem odbioru i transportu odpadów komunalnych,
- kontrolę prawidłowości realizacji usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości,
- prowadzenie weryfikacji ,
- prowadzenie selektywnej zbiórki,
- prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Biuro czynne jest w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00, od wtorku do piątku w godz.7.30 – 15.30.

Infolinia telefoniczna
Pod numerem infolinii 85 741 79 83 zgłoszenia przyjmowane są w godz. 7.30 – 15.30.

Dział kontroli i odbioru odpadów komunalnych
numer infolinii: 85 741 79 83 wew. 2
(koszt połączenia wg taryfy operatora).

 

Powrót na początek strony