Kontakt

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Biuro czynne w godzinach:
- poniedziałek: 08.00 - 17.00
- wtorek - Piątek: 07:30-15.30.

Kontakt e-mail: odpadyodbiory@um.bialystok.pl

Sprawami związanymi z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku zajmuje się Referat Gospodarki Odpadami oraz Referat ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi, które znajdują się w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2.

Godziny pracy referatów pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim: w poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Infolinia telefoniczna
Pod numerem infolinii 85 741 79 83 zgłoszenia przyjmowane są w godzinach: w poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Deklaracje na odbiór odpadów

Sprawami związanymi z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Departament Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, obsługujący mieszkańców Białegostoku, znajduje się w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2.

Godziny pracy referatu pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim: w poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Bezpośrednie numery telefonów do Referatu Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego:

85 869 65 91
85 869 65 92
85 869 65 93
85 869 65 94 
85 869 65 95
85 869 65 97.

Opłaty

Sprawami płatności zajmuje się Referat Księgowości Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego.

Bezpośrednie telefony do Referatu:

85 869 60 98
85 869 64 85
85 869 64 86
85 869 64 87
85 879 71 82
85 879 73 29
85 879 73 30.

Informacje telefonicznie udzielane są też pod nr infolinii Urzędu Miejskiego nr 85 879 79 79.

Powrót na początek strony