Podstawy prawne gospodarki odpadami komunalnymi

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(PUHP „LECH” Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w tekście ujednoliconym ustawy. Elektroniczna wersja tekstu ustawy może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.)

 

2. Uchwały Rady Miasta Białystok - www.bip.bialystok.pl

Numer uchwały

Data uchwalenia

W sprawie

 

SEKTORY

 

XXIII/250/12

27.02.2012

podziału gminy Białystok na sektory

 

ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

XXXII/352/12

24.09.2012

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK

 

XIV/199/15

23.11.2015

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy Białystok

XXIII/334/16

30.05.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.

XXXII/500/17

27.02.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

XLIII/664/17

27.11.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

XLVI/691/18

15.01.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

LIV/829/18

24.09.2018

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

XIV/200/15

23.11.2015

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XLIII/665/17

27.11.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

LIV/828/18

24.09.2018

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tychodpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VII/104/19

25.02.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

METODA I STAWKA

 

IV/31/15

20.01.2015

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY- KARTA DUŻEJ RODZINY

 

XXXIV/549/17

24.04.2017

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny

 

TRYB I CZĘSTOTLIWOŚC UISZCZANIA OPŁATY / DEKLARACJE

 

XXII/317/16

25.04.2016

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IV/32/15

20.01.2015

Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

XXI/301/16

21.03.2016

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

XXXIII/523/17

27.03.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

XL/619/17

22.08.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

UTWORZENIE SPÓŁKI

 

VIII/55/90

26.10.1990

uchwała w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

LII/658/10

22.02.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjnego Lech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XXXIII/368/12

18.10.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

LI/602/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XXVII/428/16

28.11.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowo- Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

 

POWIERZENIE ZADAŃ

 

LII/659/10

22.02.2010

powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowo Produkcyjnemu LECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

LVI/729/10

31.05.2010

zmieniająca uchwałę Nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

LI/603/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

XXVIII/454/16

12.12.2016

zmieniająca uchwałę nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW DO ZUOK HRYNIEWICZE

 

XXXI/344/12

10.07.2012

ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

XXVIII/453/16

12.12.2016

zmieniająca uchwałę nr XXXI/344/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

XII/181/19

18.06.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

 

UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU

 

XXXVII/601/17

19.06.2017 r.

upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowo- Produkcyjnego „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku

 

3. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022www.wrotapodlasia.pl

Numer
Uchwały

Data
uchwalenia

Uchwała w sprawie

XXXII/280/16

19.12.2016

uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”

XXXII/281/16

19.12.2016

w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”

LI/485/18

10.09.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa podlaskiego na lata 2016-2022

VI/42/19 18.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”

 

 

Powrót na początek strony