Odpady budowlane i remontowe

Ilustracja do artykułu odpady budowlane.jpg

Właściciel nieruchomości, który przeprowadza remont, aby pozbyć się powstałych odpadów może skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych, bądź od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości położonych na ternie Białegostoku ma możliwość bezpłatnego pozostawienia tych odpadów w PSZOK w Hryniewiczach (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Powrót na początek strony