Odzysk odpadów do ponownego użycia

Większość wyrzucanych przez nas śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Odpady posegregowane przez mieszkańców Białegostoku trafiają Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach zarządzanej przez miejską spółkę LECH, gdzie są dodatkowo sortowane i przekazywane specjalistycznym firmom, które zajmują się ich przetwarzaniem.

Ilustracja do artykułu hryniewicze1.jpg

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach prowadzi działalność opierającą się na wytwarzaniu, przetwarzaniu i zbieraniu odpadów. W skład Zakładu wchodzą następujące instalacje:
- nowoczesna sortownia do odzysku odpadów w procesie sortowania odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych;
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów);
- instalacja do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów);
- instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

NOWOCZESNA SORTOWNIA ODPADÓW SUROWCOWYCH

Nowoczesna sortownia  odpadów surowcowych została uruchomiona 30 września 2016 r. w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Budowa została  zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”. Inwestorem jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok systemem gospodarki odpadami , opartym na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowisku wraz z sortownią w Hryniewiczach.

Powstała linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Podobnie jak budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarni), również budowa sortowni dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, ale w ramach odrębnego projektu i odrębnego finansowania.

ELEMENTY LINII TECHNOLOGICZNEJ

Linia technologiczna w sortowni to m.in.:
- rozrywarka worków,
- sito bębnowe,
- dwa sita kaskadowe,
- dwa separatory balistyczne,
- 17 separatorów optycznych,
- dwa separatory metali żelaznych
- dwa separatory metali nieżelaznych
- prasa belująca odzyskane surowce wtórne
- 150 przenośników o średniej długości 10 metrów
- układ technologiczny ma łączną długość prawie 1500 m.

Kontakt

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
Hryniewicze
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 67 84 995
tel. 85 67 84 981
e-mail: zuok@lech.net.pl

Informacje na temat cennika przyjęć odpadów:
tel. 85 74 43 822
tel. 85 67 84 994

ZWIEDZANIE ZUOK W HRYNIEWICZACH (SORTOWNIA) >>

Powrót na początek strony