Odzysk odpadów do ponownego użycia

Większość wyrzucanych przez nas śmieci nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Odpady posegregowane przez mieszkańców Białegostoku trafiają Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, gdzie są dodatkowo sortowane i przekazywane specjalistycznym firmom, które zajmują się ich przetwarzaniem.

Ilustracja do artykułu hryniewicze1.jpg

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach prowadzi działalność opierającą się na wytwarzaniu, przetwarzaniu i zbieraniu odpadów. W skład Zakładu wchodzą następujące instalacje:
- nowoczesna sortownia do odzysku odpadów w procesie sortowania odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych;
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów);
- instalacja do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów);
- instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

NOWOCZESNA SORTOWNIA ODPADÓW SUROWCOWYCH

Nowoczesna sortownia  odpadów surowcowych została uruchomiona 30 września 2016 r. w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Budowa została  zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”. Inwestorem jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok systemem gospodarki odpadami , opartym na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowisku wraz z sortownią w Hryniewiczach.

Powstała linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Podobnie jak budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarni), również budowa sortowni dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, ale w ramach odrębnego projektu i odrębnego finansowania.

ELEMENTY LINII TECHNOLOGICZNEJ

Linia technologiczna w sortowni to m.in.:
- rozrywarka worków,
- sito bębnowe,
- dwa sita kaskadowe,
- dwa separatory balistyczne,
- 17 separatorów optycznych,
- dwa separatory metali żelaznych
- dwa separatory metali nieżelaznych
- prasa belująca odzyskane surowce wtórne
- 150 przenośników o średniej długości 10 metrów
- układ technologiczny ma łączną długość prawie 1500 m.

Film poniżej pokazuje działanie sortowni w ZUOK w Hryniewiczach.

Kontakt

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
Hryniewicze
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 67 84 995
tel. 85 67 84 981
e-mail: zuok@lech.net.pl

Informacje na temat cennika przyjęć odpadów:
tel. 85 74 43 822
tel. 85 67 84 994

ZWIEDZANIE ZUOK W HRYNIEWICZACH (SORTOWNIA) >>

#0 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Data/AbstractMapper.php(500): Zend\Db\Adapter\Driver\Pdo\Statement->execute() #1 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Data/AbstractMapper.php(535): Bit\Data\AbstractMapper->call('smartsite_base_...', Array, Object(Zend\Db\ResultSet\ResultSet)) #2 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Component/Gallery/Traits/PageComponentTrait.php(255): Bit\Data\AbstractMapper->callMany('smartsite_base_...', Array) #3 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Component/Gallery/Object.php(124): Cms\Component\Gallery\Object->getPageComponentForRender() #4 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(509): Cms\Component\Gallery\Object->renderView() #5 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(350): Bit\Parser\Parser->getComponent(Object(DOMElement), false) #6 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(200): Bit\Parser\Parser->parse(false) #7 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Zext/View/Model/ParserModel.php(129): Bit\Parser\Parser->getParsedHtml(false) #8 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Service/PageService.php(585): Bit\Zext\View\Model\ParserModel->render(false) #9 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(324): Cms\Service\PageService->getRenderedCurrentPage() #10 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(171): Cms\Controller\PageController->renderHtmlPage(Object(Zend\View\Renderer\PhpRenderer), Object(Cms\Model\Page\Relational)) #11 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Controller/AbstractActionController.php(82): Cms\Controller\PageController->viewAction() #12 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(92): Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #13 [internal function]: Cms\Controller\PageController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #14 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(444): call_user_func(Array, Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #15 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(205): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #16 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Controller/AbstractController.php(118): Zend\EventManager\EventManager->trigger('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #17 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/DispatchListener.php(93): Zend\Mvc\Controller\AbstractController->dispatch(Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Request), Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Response)) #18 [internal function]: Zend\Mvc\DispatchListener->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #19 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(444): call_user_func(Array, Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #20 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(205): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #21 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Application.php(314): Zend\EventManager\EventManager->trigger('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #22 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/public/index.php(73): Zend\Mvc\Application->run() #23 {main}
Powrót na początek strony