Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Ilustracja do artykułu spalarnia_zwiedzanie.jpg

ZGŁASZANIE WYCIECZEK GRUP ZORGANIZOWANYCH DO ZUOK W BIAŁYMSTOKU >>

ZUOK w Białymstoku jest otwarty dla mieszkańców, którzy mogą sami przekonać się w jak bezpieczny i czysty sposób odbywa się przekształcanie odpadów komunalnych. W spalarni odbywają się wycieczki dla grup zorganizowanych oraz Dni Otwarte kierowane dla indywidualnych zwiedzających.

INFORMACJE NA TEMAT ZUOK W BIAŁYMSTOKU >>

Informacje o terminach comiesięcznych Dni Otwartych są ogłaszane na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.

Wycieczki zorganizowane

Ogólne zasady organizowania wycieczek na terenie ZUOK w Białymstoku

1. Wycieczki zorganizowane po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Białymstoku”) odbywają się cyklicznie w środę każdego tygodnia, w godz. 9.00-13.00.

2. Wycieczki zorganizowane, po uzgodnieniu z Dyrektorem ds. Technicznych ZUOK w Białymstoku, mogą odbywać się w dni powszednie, w godzinach pracy Zakładu.   

3. Trasy wycieczek dla poszczególnych grup po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Białymstoku”) ustala Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. (dalej zwane PUHP LECH).

4. PUHP LECH zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania, o czym niezwłocznie poinformuje Organizatora wycieczki.

Zgłaszanie grup zorganizowanych

1. Organizator wycieczki do ZUOK w Białymstoku, dokonuje zgłoszenia zapotrzebowania do PUHP LECH Sp. z o.o., wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej spółki o adresie www.odpady.bialystok.pl, przy czym:

a) zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób, oraz nazwy instytucji zgłaszającej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Organizatora wycieczki;

b) termin zwiedzania zostanie określony przez PUHP LECH, które dokona potwierdzenia i poinformuje Organizatora o wyznaczonym terminie planowanej wycieczki,

c) Organizatorem może być wyłącznie osoba pełnoletnia

Warunkiem dokonania zgłoszenia jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja przez osobę dokonującą zgłoszenia jako Organizator wycieczki warunków niniejszego Regulaminu wraz załącznikami, zasad BHP i p.poż. obowiązujących na terenie ZUOK w Białymstoku oraz zapoznanie się Ogólną klauzula informacyjną dla Organizatorów wycieczek na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przy ul. Gen. Andersa 40 F i wyrażenie zgody organizatora wycieczki na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych na stronie internetowej PUHP LECH za pomocą której dokonuje się zgłoszenia.

2. Liczebność jednej grupy zorganizowanej nie może przekroczyć:

a)  40 osób w przypadku zorganizowanych grup szkolnych (szkoły podstawowe, gimnazjum i średnie);

b) 20 osób w przypadku zorganizowanych grup przedszkolnych;

c) 30 osób w przypadku zorganizowanych grup studenckich;

d) 30 osób w przypadku grup branżowych;

e) 20 osób w przypadku wycieczek organizowanych z okazji Dnia Otwartego.

Pełna treść Regulaminu >>

Szczegółowy regulamin, zasady organizacji wycieczek, poruszania się po Zakładzie, zasady BHP i PPOŻ oraz wymagane załączniki do pobrania poniżej.:

REJESTRACJA WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH >>

#0 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Data/AbstractMapper.php(500): Zend\Db\Adapter\Driver\Pdo\Statement->execute() #1 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Data/AbstractMapper.php(535): Bit\Data\AbstractMapper->call('smartsite_base_...', Array, Object(Zend\Db\ResultSet\ResultSet)) #2 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Component/Gallery/Traits/PageComponentTrait.php(255): Bit\Data\AbstractMapper->callMany('smartsite_base_...', Array) #3 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Component/Gallery/Object.php(124): Cms\Component\Gallery\Object->getPageComponentForRender() #4 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(509): Cms\Component\Gallery\Object->renderView() #5 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(350): Bit\Parser\Parser->getComponent(Object(DOMElement), false) #6 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(200): Bit\Parser\Parser->parse(false) #7 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Zext/View/Model/ParserModel.php(129): Bit\Parser\Parser->getParsedHtml(false) #8 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Service/PageService.php(585): Bit\Zext\View\Model\ParserModel->render(false) #9 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(324): Cms\Service\PageService->getRenderedCurrentPage() #10 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(171): Cms\Controller\PageController->renderHtmlPage(Object(Zend\View\Renderer\PhpRenderer), Object(Cms\Model\Page\Relational)) #11 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Controller/AbstractActionController.php(82): Cms\Controller\PageController->viewAction() #12 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(92): Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #13 [internal function]: Cms\Controller\PageController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #14 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(444): call_user_func(Array, Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #15 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(205): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #16 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Controller/AbstractController.php(118): Zend\EventManager\EventManager->trigger('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #17 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/DispatchListener.php(93): Zend\Mvc\Controller\AbstractController->dispatch(Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Request), Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Response)) #18 [internal function]: Zend\Mvc\DispatchListener->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #19 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(444): call_user_func(Array, Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #20 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(205): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #21 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Application.php(314): Zend\EventManager\EventManager->trigger('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #22 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/public/index.php(73): Zend\Mvc\Application->run() #23 {main}
Powrót na początek strony