Podajemy harmonogramy odbioru odpadów od 1 października 2018 roku

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, od 1 października 2018 r. obowiązywać będą również nowe harmonogramu odbioru odpadów na terenie Białegostoku. Publikujemy plany odbiorów w poszczególnych sektorach, które zaczną obowiązywać z początkiem trzeciego kwartału.

Ilustracja do artykułu harm2018pazdzernikinformacja.jpg

1 października 2018 r. będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych umów na odbiór odpadów komunalnych na terenie Białegostoku. Wykonawcy wybrani w postępowaniu przetargowym i będą świadczyć swoje usługi przez kolejne 3 lata odbierając odpady od mieszkańców juz według nowych zasad selektywnej zbiórki.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej ustawione zostaną kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie frakcji odpadów:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- odpady zielone (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Zabudowa jednorodzinna

Posesje jednorodzinne zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Firmy odbierające odpady

Usługi w w poszczególnych sektorach świadczyć będą firmy:
Sektor I - MPO Sp. z o.o.
Sektor II - KOMA Sp. z o.o.
Sektor III - MPO Sp. z o.o.
Sektor IV - MPO Sp. z o.o.
Sektor V - PUK Hajnówka Sp. z o.o.
Sektor VI - Usługi Komunalne "Błysk".

 

 

Znane są już harmonogramy dla wszystkich sześciu sektorów, dla każdego rodzaju nieruchomości - zamieszkałych wielorodzinnych, zamieszkałych jednorodzinnych oraz niezamieszkałych. Harmonogramy znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Powrót na początek strony