Wydłużone godziny pracy PSZOK w Hryniewiczach od 21 grudnia

Od 21 grudnia 2020 r. wydłużone zostaną godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w ZUOK w Hryniewiczach. Od poniedziałku do piątku punkt czynny będzie w godz 7.00 - 18.00. W soboty odpady można przywieźć do PSZOK w godz. 7.00 - 15.00.

Ilustracja do artykułu pszok2020.jpg

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie można przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne.

PSZOK w Hryniewiczach aktualnie jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00. - 15.00.

Od 21 grudnia 2020 r. godziny pracy punktu zostana wydłużone w dni powszednie - od poniedziałku do piatku - o 3 godziny. PSZOK czynny będzie w godz. 7.00 - 18.00. W soboty godziny pozostaną bęz zmian.

W PSZOK Hryniewicze  zbierane są rodzaje odpadów, m.in.:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady ulegające biodegradacji,
7. odpady zielone,
8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
9. drewno,
10. przeterminowane leki,
11.  chemikalia,
12.  oleje i tłuszcze jadalne,
13.  zużyte baterie i akumulatory,
14.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
15.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
16.  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
17.  zużyte opony,
18.  popiół i żużel z palenisk domowych,
19.  styropian opakowaniowy,
20.  tekstylia i odzież
21. odpady niekwalifikujące sig do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczriczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
22. bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Do PSZOK nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
6. części samochodowe,
7. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
9. odpady poprodukcyjne,
10. opony z pojazdów ciężarowych ,maszyn rolniczych i budowlanych,
11. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
12. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

WIĘCEJ INFORMACJI O PSZOK, KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ MIESZKAŃCY BIAŁEOSTOKU >>

Powrót na początek strony