Prawie 8 ton baterii zebranych przez dzieci i młodzież z Białegostoku

7880 kg zużytych baterii zebrali młodzi mieszkańcy Białegostoku podczas tegorocznej edycji akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”. W czerwcu zakończyliśmy zbiórkę i podsumowaliśmy jej wyniki. Najlepsze placówki oświatowe oraz uczniowie i dzieci z przedszkoli otrzymały nagrody od Nasz Białystok jest Eko.

Ilustracja do artykułu IMG_20190618_131357.jpg

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego,  zagrażającego ludziom i środowisku  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca nowych zasad segregacji odpadów w mieście. Organizatorem akcji zbiórki baterii jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok kompleksowym systemem gospodarki odapdami komunalnymi w mieście.

W akcji uczestniczyły placówki oświatowe z terenu Białegostoku, które zgłosiły swój udział jesienią 2018 r.

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach:
- Ekoszkoła / Ekoprzedszkole
- Ekoklasa / Ekogrupa
- Ekouczeń / Ekoprzedszkolak.

Podajemy oficjalne wyniki akcji "Bez strasu dla środowiska":

KATEGORIA EKOSZKOŁA

I miejsce   
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
– średnia 5,57

II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 28
– średnia 1,52

III miejsce
Niepaństwowa Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem „Barwa”
– średnia 0,86

KATEGORIA EKOKLASA

I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 19 – klasa 3B
– średnia 3,44

II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 52 – klasa 7B
- średnia 2,60

III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 21 – klasa 4A
- średnia 2,50

KATEGORIA EKOUCZEŃ

I miejsce
Dawid Śliwka - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
- 1018 kg

II miejsce
Gabriela Sadowska – Szkoła Podstawowa nr 28
- 348 kg

III miejsce
Cichocka Marta - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
- 149,78 kg

KATEGORIA EKOPRZEDSZKOLE

I miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 36
- średnia 2,82

II miejsce
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
Przedszkole Samorządowe nr 85
- średnia 1,57

III miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 20
- średnia 1,32

KATEGORIA EKOGRUPA

I miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 7 – grupa I
- średnia 3,24

II miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 82 – grupa III Misie
- średnia 2,44

III miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 14 – grupa I
- średnia 1,24

KATEGORIA EKOPRZEDSZKOLAK

I miejsce
Adam Zdrojkowski – Przedszkole Samorządowe nr 73
- 46 kg

II miejsce
Alicja Polak – Przedszkole Samorządowe nr 82
- 26 kg

III miejsce
Wojciech Andrukiewicz – Przedszkole Samorządowe nr 14
- 23,8 kg.

Gratulujemy zwycięzcom!

Powrót na początek strony