Lekcje ekologii w białostockich szkołach

Miasto Białystok rozpoczęło serię lekcji edukacyjnych poświęconych zasadom prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Zajęcia są prowadzone w białostockich placówkach oświatowych – przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przez pracowników urzędu. Do udziału w lekcjach zgłosiło się aż 90 placówek z naszego miasta.

Ilustracja do artykułu 405490630_362368316463087_3470329286015610817_n.jpg

Celem tych działań jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Edukatorzy w przystępny i dostosowany do danej grupy wiekowej sposób opowiadają o ogólnopolskim systemie segregacji odpadów, zapoznają uczniów z kolorami pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki, rodzajami odpadów, które powinny do nich trafiać. Opowiadają o tym, co dzieje się z odpadami na końcu ich długiej drogi.

Pracownicy urzędu zwracają też uwagę na odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, czy odpady po żrących chemikaliach, które ze względu na zawartość wielu toksycznych substancji nie powinny trafiać do zwykłego pojemnika. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w tzw. PSZOK-ach (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W białostockim systemie funkcjonują dwa takie punkty: w Hryniewiczach oraz przy ul. 42 Pułku Piechoty. Przyjmowane są tam również inne odpady problemowe – sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe czy zużyte opony.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą wykorzystywana jest prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne oraz niewielkie zestawy pojemników, dzięki którym uczniowie w praktyczny sposób uczą się prawidłowej segregacji.
Na podstawie przeprowadzonych już zajęć można stwierdzić, że uczniowie wykazują się niemałą wiedzą na temat prawidłowej segregacji, jednak zdarza się, że przydzielenie niektórych odpadów do odpowiednich pojemników sprawia im problem. Dzieci chętnie dzielą się własnymi sposobami na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, stosowanymi na co dzień. Często zgłaszają też propozycje dotyczące nadania odpadom „drugiego życia”, a przy okazji dowiadują się, że z niektórych odpadów dzięki recyklingowi powstają nowe przedmioty, takie jak książki, zeszyty, butelki, słoiki, a z plastiku, który jest pochodną ropy naftowej możemy otrzymać ubrania sportowe, polary, namioty, torby, plecaki czy buty.

Ponadto od początku roku Departament Gospodarki Komunalnej UM prowadzi działania edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Są prowadzone przez pracowników urzędu, a skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości, przedsiębiorców, pracowników placówek oświatowych i innych instytucji, które na swoim terenie gromadzą odpady. W ten sposób urzędnicy starają się docierać do jak najszerszego grona odbiorców, aby pomagać w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz wskazywać rozwiązania, jakie Miasto Białystok oferuje w celu jej poprawy.

Powrót na początek strony