Nowe czerwone pojemniki na elektroodpady w Białymstoku

Na terenie Białegostoku ustawiane są czerwone, specjalistyczne pojemniki na elektroodpady. Obecnie stoją już w 30 punktach miasta. W niedalekiej przyszłości będzie można wyrzucać elektroodpady do 70 takich pojemników.

Ilustracja do artykułu 325221613_896744378018098_420970367249023025_n.jpg

Białystok może się poszczycić posiadaniem najnowocześniejszego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mimo to nieustannie dążymy do poprawy jego efektywności zarówno funkcjonalnej jak i ekonomicznej. Z tego też powodu wprowadzamy zmiany w systemie odbioru elektroodpadów. W tym celu rozpoczęliśmy współpracę z firmą MB Recycling Sp. z o.o. oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko.


Dnia 2 września 2022 r. doszło do zawarcia trójstronnej umowy współpracy pn. „System Zbierania Elektrycznych Śmieci w Mieście Białystok” , która zapewni efektywną gospodarkę elektroodpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz baterii.

W ramach tego porozumienia na terenie miasta Białegostoku ustawiane są obecnie czerwone, specjalistyczne pojemniki, które wykorzystują najnowsze zdobycze techniki w celu monitorowania i obsługi logistycznej. W chwili obecnej rozstawionych jest już 30 pojemników w naszym Mieście.

Planujemy sukcesywne zwiększanie tej ilości (do około 70 sztuk) i wymianę obecnie ustawionych w Białymstoku zielonych pojemników, które niestety się nie sprawdziły, a poza tym są dewastowane a ich zawartość wykradana, co prowadzi do ponoszenia coraz większych kosztów ich naprawy i zabezpieczenia.  

Wymianę pojemników na nowe w kolorze czerwonym, wandaloodporne i bardziej funkcjonalne planujemy  zakończyć w terminie do 31 lipca 2023 r.

Nowy system będzie w całości finansowany przez firmę MB Recycling i nie będzie generował kosztów po stronie miasta. Zebrane do pojemników odpady zostaną poddane procesom recyklingu w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim – MB Recycling i łódzkim – Maya Victory.

Dodatkowo firma MB Recycling w ramach porozumienia bezpłatnie odbiera duży zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki itp.) bezpośrednio z domów i mieszkań białostoczan.

 

 

Powrót na początek strony