Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Ilustracja do artykułu ważna informaja .jpg

Urząd Miejski w Białymstoku informuje, że w miesiącach październik-listopad 2020 roku przeprowadzona będzie „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Białegostoku”. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy, które w większości stanowią pokrycia dachowe budynków oraz zdemontowane płyty zalegające na posesjach.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w warunkach terenowych, tak zwany spis z natury przez firmę „Czupryn Paweł Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja”, ulica Generała Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń.

Zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i prawnych, które wykorzystują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest o umożliwienie wykonania inwentaryzacji oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji.

Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu oraz mieszkańców posiadających na swoich nieruchomościach zdemontowane i magazynowane odpady zawierające azbest prosimy o zgłaszanie tego faktu do firmy wykonującej inwentaryzację na adres: biuro@eko-precyzja.eu

Jednocześnie przypominamy o obowiązku corocznego przedkładania „Informacji o wyrobach zawierających azbest” przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami Prezydentowi Miasta. Na przedsiębiorcach wykorzystujących wyroby zawierające azbest spoczywa obowiązek przedłożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest” właściwemu Marszałkowi Województwa. Informacje należy przedkładać w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

Dodatkowe informacje na temat inwentaryzacji można uzyskać w Departamencie Gospodarki Komunalnej, ulica Kamienna 17, 15-021 Białystok pod numerem telefonu (85)  869 6510 lub pisząc na adres email: dgk@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony