Tytuł Eco Miasto 2018 za kompleksowy system gospodarki odpadami w Białymstoku

Białystok Eco Miastem 2018. Nagrodę w kategorii Gospodarka o obiegu zamkniętym wręczono podczas Konferencji Międzynarodowej Innowacyjne Eco-Miasto jaka odbyła się 27 września w Warszawie. Nasze miasto zostało docenione przede wszystkim za stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który jest wzorcowy w skali Polski.

Ilustracja do artykułu miasto.jpg

ECO-MIASTO to odbywający się już po raz szósty ogólnopolski projekt, którego celem jest promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i nagradzanie ośrodków miejskich najlepiej realizujących tę ideę w sześciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna budynków, zieleń miejska a jakość powietrza.

Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru.

Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

NAJLEPSI WŚRÓD POLSKICH MIAST

Wyróżnienia w kategorii Gospodarka w obiegu zamkniętym, otrzymały miasta Wołomin i Gdynia, a nagrodę w kategorii miast do 100 tysiecy mieszkańców - Radzyń Podlaski. Najlepszym dużym miastem w tej kategorii został Białystok.

Jury doceniło nasze miasto włączanie lokalnej społeczności w realizację gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zainicjowanie działań służących zapobieganiu powstawania odpadów. Nagrodzone zostało też wspieranie działań w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności poprzez otwarcie jadłodzielni.

W imieniu Prezydenta Białegostoku nagrodę odebrała Ewa Kułakowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

WZORCOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Białystok jest pierwszym miastem w Polsce, w którym stworzono kompleksowy system gospodarki odpadami dostosowany do wymagań przepisów o ochronie środowiska obowiązujących w Unii Europejskiej. Jego celem jest maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych w tradycyjny sposób.

System oparty jest  na selektywnej zbiórce odpadów, odzysku surowców do ponownego wykorzystania oraz termicznym unieszkodliwianiu tych odpadów, które nie nadają się do recyklingu.

W ramach realizacji systemu zbudowano:
-  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (instalacja termicznego przekształcania),
- najnowocześniejszą w Polsce sortownię odpadów komunalnych znajdującą się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku
- system selektywnej zbiórki odpadów oparty o segregację odpadów przez mieszkańców.

ODZYSK SUROWCÓW ORAZ ODZYSK ENERGETYCZNY

Dzięki odważnej decyzji o realizacji tych inwestycji, Białystok realizuje unijne wymogi dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami, które nakazują osiągnięcie do 2020 r. poziomu recyklingu o wysokości co najmniej 50% w stosunku do masy wytwarzanych odpadów. Już w 2017 r. w Białymstoku ten poziom wyniósł ponad 42 % odzyskanych surowców przy wymaganym poziomie 20 %.

Zmieszane odpady, które nie nadają się do odzysku surowców, trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, gdzie są termicznie unieszkodliwiane. Dzięki ich spalaniu produkowana jest energia elektryczna i cieplna, która trafia do mieszkańców miasta. 

Powrót na początek strony