Sąd oddalił zarządzenia pokontrolne WIOŚ w sprawie ZUOK Hryniewicze i ZUOK Białystok

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył dziś drugą skargę P.U.H.P. LECH, oddalając w całości zarządzenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tym razem dotyczy to zakończonej w tym roku kontroli w ZUOK Hryniewicze. Dzień wcześniej WSA pozytywnie rozpatrzył też naszą skargę dotyczącą zarządzeń pokontrolnych dotyczących ZUOK Białystok.

Sortownia odpadów w ZUOK Hryniewicze

8 października 2020 r. WSA w Białymstoku ogłosił wyrok w sprawie skargi  P.U.H.P. LECH na zarządzenie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w sprawie ZUOK Hryniewicze. Spółka LECH złożyła do sądu skargę, bowiem nie doszło do naruszeń prawa wskazywanych przez Inspekcję. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując sprawę,  uchylił w całości zarządzenie pokontrolne.

Przypominamy, że dzień wcześniej WSA uchylił również zarządzenia WIOŚ dotyczące kontroli ZUOK w Białymstoku.

Informacja o wyroku dotyczącego oddalenia zarządzeń pokontrolnych dotyczących ZUOK Białystok >>

Powrót na początek strony