Rusza kolejna edycja zbiórki baterii „Bez stresu dla środowiska” 2020/2021

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada. Akcja trwa do 31.05.2021 zaś jej rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec 2021 r.

Ilustracja do artykułu batteria.jpg

 

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego  (zagrażającego ludziom i środowisku)  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca  zasad segregacji odpadów w mieście. Organizatorem akcji zbiórki baterii jest  Miasto Białystok – Prezydent Miasta Białegostoku.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W akcji mogą uczestniczyć placówki oświatowe z terenu Białegostoku. Udział należy zgłosić w terminie od 16 do 30 listopada 2020 r.

Rywalizacja będzie odbywać się w dwóch kategoriach:
- Ekoszkoła
- Ekoprzedszkole.

Regulamin wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie poniżej.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Warunkiem przystąpienia do Akcji Edukacyjnej :
- jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu),

- podpisanie Formularza Uczestnictwa przez dyrektora jednostki oświatowej,

- dostarczenie pocztą elektroniczną skanu w/w dokumentów do Organizatora na adres mailowy dgk@um.bialystok.pl.

KTO WYGRA KONKURS?

Tytuł EKOSZKOŁY / EKOPRZEDSZKOLA może otrzymać placówka, która zbierze największą ilość baterii w kilogramach w przeliczeniu na liczbę uczniów/przedszkolaków danej jednostki oświatowej, podaną w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do regulaminu).

Wyniki Akcji Edukacyjnej po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku zostaną udostępnione na stronie internetowej www.odpady.bialystok.pl – do końca czerwca 2021.

Powrót na początek strony