Przypomnienie o zasadach odbioru odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) z nieruchomości wielorodzinnych odbywa się co najmniej raz w miesiącu według określonego harmonogramu.

Ilustracja do artykułu IMG_4621_resize.JPG

Harmonogramy dla poszczególnych nieruchomości znajdują się w poniższym linku: http://odpady.bialystok.pl/pl/odbiorodpadow/harmonogramodbioru/


Ze względu na to, iż odpady wielkogabarytowe, tj. meble, dywany, duży sprzęt AGD/RTV (m.in. pralki, lodówki, telewizory), często zajmują dużą powierzchnię w miejscach gromadzenia odpadów przy budynkach wielorodzinnych, prosimy o ich gromadzenie nie wcześniej niż na 24 godziny przez wyznaczonym terminem ich odbioru.

Jednocześnie przypominamy, że nie wszystkie odpady można uznać za odpady wielkogabarytowe. Pozostałości po remontach – armatura sanitarna, stolarka budowlana, gruz, itp. powinny zostać oddane do PSZOK w Hryniewiczach lub przekazane firmie specjalizującej się w odpłatnym odbiorze tych odpadów.

Opony również powinny być przekazywane do PSZOK w Hryniewiczach lub w Białymstoku. Ich adresy i wszystkie niezbędne informacje odnośnie odpadów znajdziecie na naszej stronie: http://odpady.bialystok.pl/pl/segregujeodpady/nowe_zasady_segregacji/

Powrót na początek strony