Oferta pracy na stanowisko Referenta ds. ochrony środowiska w ZUOK

Spółka LECH poszukuje pracownika na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Ilustracja do artykułu hrynioewiczepraca.jpg

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

  • Bieżące monitorowanie prawnych aspektów środowiskowych oraz udział w analizach rozwoju instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu.
  • Nadzór nad prowadzeniem badań i analiz jakości środowiska oraz emisji na terenie zakładu. Współpraca z właściwymi w sprawach ochrony środowiska, laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami.
  • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakładzie.
  • Nadzór nad gospodarką odpadami oraz innymi aspektami.
  • Prowadzenie przeglądów oraz formułowanie zaleceń i rekomendacji dla kierowników instalacji.
  • Przygotowywanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń/zezwoleń.
  • Tworzenie i aktualizacja rejestrów środowiskowych wymagań prawnych.
  • Udział w postępowaniach i kontrolach administracyjnych związanych z wydawanymi decyzjami.
  • Uczestnictwo w pracach związanych, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  • Opiniowanie inwestycji firmy w zakresie ochrony środowiska.

Termin składania CV upływa 15 listopada 2022 r.

Szczegóły oferty na stronie spółki LECH Oferta pracy na stanowisko Referenta ds. ochrony środowiska >>

Powrót na początek strony