Nowe stawki opłat za odbiór odpadów z pojemników o pojemności 0,08 i 0,12 m sześc.

Od 1 lipca 2022 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemników o poj. 0,08 m sześc. i o poj. 0,12 m sześc. Zawiadomienia na temat zmiany trafią w najbliższych dniach do właścicieli nieruchomości, którzy deklarują posiadanie takich pojemników.

Ilustracja do artykułu selek2018_resize.jpg

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego informuje, że na mocy uchwały Nr LIII/753/22 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 2025) począwszy od 01.07.2022r. obowiązują nowe stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemników o poj. 0,08 m3 i o poj. 0,12 m3.

NOWE STAWKI

Stawki te będą wynosiły miesięcznie:
- za pojemnik o poj. 0,08 m3 – 5,00zł (dotychczasowa stawka – 4,00zł),
- za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 7,00zł (dotychczasowa stawka – 6,00zł).

POWIADOMIOENIA DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W związku z powyższym do właścicieli nieruchomości, którzy aktualnie deklarują takie pojemniki, w najbliższych dniach zostaną przesłane stosowne zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od lipca br. Zawiadomienia będą dotyczyły opłaty za nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości tzw. mieszane, tzn. w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

STAWKI BEZ ZMNIAN

Bez zmiany pozostaje wysokość opłaty za nieruchomości zamieszkałe oraz za pojemniki o pozostałych pojemnościach wskazane w w/w uchwale. Zgodnie z uchwałą od 1 lipca br. nie będzie również możliwości deklarowania pojemników typu prasokontener o poj. 12 m3, 14 m3 i powyżej 14 m3.

Równocześnie informujemy, że po otrzymaniu zawiadomienia - w przypadku składania deklaracji zmieniających - wyliczając opłatę należy uwzględnić nowe stawki za w/w pojemniki obowiązujące od lipca br. (dotyczy właścicieli, którzy deklarują pojemniki o tych pojemnościach).

KONTAKT WS. DEKLARACJI

W przypadku dodatkowych pytań ws. deklaracji zapraszamy do kontaktu z Referatem Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Departamencie Finansów Miasta, przy ul. Kamiennej 17 w Białymstoku pod nr telefonów:
tel. 85 869 6591 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: I, K)
tel. 85 869 6592 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: A, B, C, Ć, F)
tel. 85 869 6593 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: L, Ł, M, O, Q)
tel. 85 869 6594 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: S, Ś, T)
tel. 85 869 6595 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: D, E, G, H, J)
tel. 85 869 6596 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż)
tel. 85 869 6597 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: N, P, R).

Powrót na początek strony