5 lat produkcji energii z odpadów. Zapraszamy na film o ZUOK Białystok

Już 5 lat mija od momentu kiedy uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Spalarnia to jedna z dwóch instalacji miejskich, dzięki którym białostocki system gospodarki odpadów komunalnych w Polsce, a mieszkańcy mogą płacić najtańsze stawki za odbiór śmieci ze swoich posesji.

Ilustracja do artykułu 5latnjbe.jpg

Białostocka spalarnia to nowoczesna elektrociepłownia, która dzięki spalaniu odpadów produkuje energie elektryczna i cieplna, która trafia do mieszkańców Białegostoku. Obiekt wyposażony jest w instalację oczyszczania spalin, która wychwytuje i unieszkodliwia zanieczyszczenia i toksyczne związki. W efekcie, emisja zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Spaliny są przez cały czas monitorowane przez system analizatorów spalin.

Przez 5 lat działalności instalacja przetworzyła 557 tys. ton śmieci. Jak wiele to odpadów, warto zobaczyć na filmie, który przygotowaliśmy z okazji 5 lat funkcjonowania ZUOK w Białymstoku. Film znajduje się poniżej.

 

WIELKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE ORGANIZACYJNE

Spalarnia jest jedną z największych inwestycji w historii województwa podlaskiego. Plany jej budowy powstały już w 2007 roku. Wkrótce rozpoczął się proces przygotowań projektu i pozyskiwania środków na jej budowę. Przeprowadzenie inwestycji i prowadzenie instalacji władze Miasta Białystok powierzyły miejskiej spółce LECH.

Całkowity koszt projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wyniósł 393 mln zł netto, z czego budowa ZUOK w Białymstoku - 333 mln zł. Na realizację całego projektu spółka pozyskała 210 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 164 mln zł pochodzi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

We wrześniu 2009 roku złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej na budowę obiektu, co formalnie rozpoczęło proces inwestycyjny. Uzyskanie wszelkich pozwoleń zajęło 50 miesięcy. Kiedy w grudniu 2013 r. wydane zostało prawomocne pozwolenie na budowę, wreszcie mogły rozpocząć się prace przy powstawaniu obiektu. Budowa trwała 2 lata (dokładnie 25 miesięcy) i w końcu na początku 2016 r. ZUOK w Białymstoku rozpoczął działalność.

ENERGIA DZIĘKI SPALANIU ODPADÓW

Do spalarni trafiają zmieszane odpady komunalne oraz odpady stanowiące frakcję energetyczną pozostałą po sortowaniu, która nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Zgodnie z założeniem projektowym, instalacja może spalić maksymalnie do 120 tys. ton odpadów. W ciągu 5 lat udało się przetworzyć 557 tys. ton.

W ciągu roku ZUOK produkuje rocznie ok. 47 tys. MWh energii elektrycznej i 350 tys. GJ ciepła systemowego, które trafia do mieszkańców Białegostoku.

Energia z odpadów komunalnych to jeden z bardziej interesujących kierunków rozwoju energetyki w Polsce. W świetle polityki klimatycznej mającej ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stosowanie węgla kamiennego, to właśnie odpady komunalne stają się dobrą alternatywą do konwencjonalnych źródeł energii. Wiele firm energetycznych interesuje się możliwością produkcji energii z odpadów.

Takie rozwiązania są powszechne w krajach Unii Europejskiej, gdzie funkcjonuje ok. 400 spalarni odpadów komunalnych. W Polsce obecnie jest zaledwie dziewięć takich obiektów. ZUOK w Białymstoku był jedną z pierwszych instalacji termicznego przekształcania odpadów w kraju.

BIAŁOSTOCZANIE CHĘTNIE ZWIEDZAJĄ SPALARNIĘ

Od początku funkcjonowania obiektu, ZUOK Białystok mogą zwiedzać mieszkańcy. W ramach Dni Otwartych i wycieczek zorganizowanych odwiedziło nas już 8 tys. osób. Niestety zagrożenie epidemią koronowirusa spowodowało, że na razie organizacja takich wydarzeń jest niemożliwa. Liczymy, że już wiosną sytuacja w Polsce i na świecie się poprawi i znów będziemy mogli Państwa zaprosić na oglądanie instalacji. Na razie zapraszamy na wirtualna wycieczkę wykonaną w technice VR 360, znajdującą się poniżej.

Powrót na początek strony