wyszukaj


Publikacje

W Białymstoku w 2017 r. selektywna zbiórka odpadów bez zmian

W Białymstoku w 2017 r. selektywna zbiórka odpadów bez zmian  | Edukacja Ekologiczna - Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku

Bez zmian pozostaną w 2017 roku zasady selektywnej zbiórki odpadów w Białymstoku. Mieszkańcy miasta zobowiązani są do segregowania odpadów dzieląc je przede wszystkim na suche surowce, opakowania szklane i zmieszane odpady. Dotychczasowe zasady będą obowiązywać w Białymstoku co najmniej do jesieni 2018 roku.

1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska rozszerzające obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Przepisy przewidują jednak czas na zmianę systemu w gminach do czasu zakończenia obecnie trwających umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy będą zawierane dopiero pod koniec 2018 r.

W Białymstoku odpady segregujemy dzieląc na:

- suche surowce

- zmieszane odpady komunalne

- szkło opakowaniowe

- odpady wielkogabarytowe

- odpady zielone.

Dodatkowo prowadzona jest dobrowolna segregacja w położonych na terenie całego Białegostoku punktach selektywnej zbiórki odpadów, gdzie następuje podział

na:

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulaturę

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

data publikacji: 2017-06-22

 
loading