wyszukaj


Świetlówki


Zużyte świetlówki to odpady niebezpieczne. Zawierają rtęć, która może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem

Zgodnie z przepisami prawa powinny być zbierane selektywnie. Ponieważ rtęć uwalnia się ze stłuczonej świetlówki, należy dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć ją w stanie nieuszkodzonym do punktu zbierania.

Zużyte świetlówki są zbierane w punktach handlowo – usługowych. Można je również bezpłatnie oddać do EKOpSZOKów. Więcej informacji w zakładce EKOpSZOK.

  
loading