wyszukajStawki obowiązujące od 1 lutego 2015

nieruchomości zamieszkałe

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązujące od 1 lutego 2015 r. 

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

9 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

21 zł/m-c

Powyżej 80m2

29 zł/m-c


2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

23,00 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

42,00 zł/m-c

Powyżej 80m2

54,00 zł/m-c

 
loading