wyszukajStawki obowiązujące od 1 lutego 2015

dla nieruchomości mieszanych

W przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od powierzchni lokalu) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika i częstotliwości odbioru).

Właściciele nieruchomości "mieszanych" zobowiązani są do wyplenienia deklaracji D-M - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Więcej informacji w zakładce Deklaracje.


 
loading