wyszukaj


Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podobnie jak baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotnie i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób:

1. przez mobilne punkty zbiórki odpadów komunalnych:

a) nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna:

- odbiór 2 razy w roku według harmonogramu

Odpady powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

b) nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna:

- odbiór co najmniej 1 raz w miesiącu według harmonogramu

Odpady powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

c) nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

odpady komunalne (tzw. nieruchomości „mieszane”):

- odbiór co najmniej 1 raz w miesiącu według harmonogramu

Odpady powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

2. w Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnych Punktów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Gminne Punkty Zbierania Odpadów Komunalnych działają w następujących godzinach:

Lp.

Adres punktu

Godziny przyjmowania odpadów

1

PSZOK w Hryniewiczach- teren ZUOK w Hryniewiczach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 8.00-16.00

Sobota godz. 7.00- 14.30

2

PSZOK w Białymstoku - ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO)

Wtorek - Sobota w godz. 6.00 - 18.00

3. Usługa bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu

Posiadacze dużych i ciężkich urządzeń, takich jak np. lodówki, pralki, kuchenki elektryczne mają możliwość skorzystania z usługi ich bezpłatnego odbioru z domu.

Aby zamówić usługę bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu należy zadzwonić pod numer  85 741 79 83 (koszt połączenia według stawki operatora). 

4. Obowiązki sprzedawców - ustawa o ZSEiE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania ZSEE- wyszukiwarka

 
loading