wyszukajPopiół i żużel

Od 1 października 2016 r. wprowadzony został odbiór dodatkowego rodzaju odpadu jakim są popioły i żużle z palenisk domowych. Popiół odbierany jest  w osobnych workach, które podobnie jak przy odpadach zielonych zapewnia właściciel nieruchomości. Worek na popiół otrzymać można również w siedzibie Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadów Komulanych przy ul. Kamiennej 17. Biuro czynne jest w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00, od wtorku do piątku w godz.7.30 – 15.30. Dojazd: http://odpady.bialystok.pl/kamienna/

Odbiór popiołu realizowany jest raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia włącznie na podstawie harmonogramu odpadów.

Popiół i żużel z domowych palenisk przyjmowany jest również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Szczegółowe informacje na stronie www.odpady.bialystok.pl oraz pod numerem infolinii  85 741 79 83.

 
loading