wyszukajPojemniki edukacyjne

W ramach realizowanych działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących zasad postępowania z odpadami komunalnymi w szczególności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów prowadzone są lekcje w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, warsztaty ekologiczne, stoiska informacyjno-edukacyjne na wydarzeniach plenerowych, akcje informacyjne oraz edukacyjne.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców w celu utrwalenia zasad prawidłowego segregowania odpadów w Białymstoku oferujemy nawiązanie współpracy polegającej na nieodpłatnym użyczeniu pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów na okres dwóch lat.

Oznakowanie pojemnika spójne jest z obowiązującym w Białymstoku sposobem prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów a dzięki atrakcyjnemu i estetycznemu wyglądowi pozwala utrwalić wiedzę dotyczącą segregacji.

Instytucje, w których znajdują się nasze pojemniki odbierane są jako ekologiczne oraz dbające o środowisko naturalne, przez co  budowany jest jej pozytywny wizerunek.

Pojemniki przeznaczone są do ustawiania wewnątrz budynku. Służą do zbierania odpadów w workach, które nie są dostarczane wraz z pojemnikiem. Przybliżone wymiary: wys. 80cm, dł. 170 cm, gł. 60 cm. Pojemniki są dostarczane nieopłatnie po podpisaniu umowy użyczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 856784906 bądź mailowo redakcja@odpady.bialystok.pl

 
loading