Podstawowe informacje o PUHP LECH Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne "LECH' Sp. z o.o. w imieniu Miasta Białystok zarządza kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

 

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi spółka prowadzi:
- Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia odpadów)
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (sortownia, PSZOK, kompostownia, pola składowe).

Adres i kontakt
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 85 653 94 44 - Sekretariat Zarządu
tel./fax 85 652 23 12

Godziny pracy 7.30-15.30

NIP: 542-020-03-81
REGON: 050001472
KRS: 0000097008

Strona internetowa PUHP LECH >>

Przetargi i zamówienia PUHP LECH >>

Biuletyn Informacji Publicznej PUHP LECH >>

Powrót na początek strony