Edukacja ekologiczna

Jak segregować odpady w domu, które z nich nadają się do ponownego wykorzystania, gdzie wyrzucać niebezpieczne śmieci, jak powstaje ciepło i prąd z odpadów? Na wszystkie te pytania można uzyskać odpowiedź dzięki edukacji ekologicznej i kampaniom informacyjnym prowadzonym przez pracowników spółki Lech w ramach programu Nasz Białystok jest Eko.

Ilustracja do artykułu edukacja_ekologoczna.jpg

Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców Białegostoku propagują wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, podnosząc świadomość ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Nasze najważniejsze działania to:
- prowadzenie lekcji ekologicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- organizacja wycieczek edukacyjnych na terenie ZUOK w Białymstoku i ZUOK w Hryniewiczach,
- organizacja warsztatów,
- realizacja akcji oraz kampanii edukacyjnych i informacyjnych,
- kolportaż materiałów informacyjnych,
- organizacja i uczestnictwo w plenerowych wydarzeniach ze stoiskiem ekologicznym, w którym prowadzone są działanie informacyjne i edukacyjne,
- organizacja i wspieranie konkursów ekologicznych.

ZWIEDZANIE SPALARNI ODPADÓW ZUOK W BIAŁYMSTOKU >>

ZWIEDZANIE SORTOWNI ZUOK HRYNIEWICZE >>

Kontakt z Zespołem ds. edukacji ekologicznej i promocji:
tel. 85 678 49 06
e-mail: redakcja@lech.net.pl
(Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami, ul. Kamienna 17 w Białymstoku).

Powrót na początek strony