Zmiany w częstotliwości mycia pojemników

Nowe umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Białegostoku to także okazja do poprawy niektórych elementów systemu. Wsłuchując się w głosy mieszkańców zwiększamy częstotliwość mycia pojemników do gromadzenia odpadów, które zostaną oczyszczone pięciokrotnie w okresie od 1.07.2022 do 30.06.2023 roku.

Ilustracja do artykułu mycie 2 zmniejszpne kwadrat.jpg

Wszystkie pojemniki zostaną umyte dwukrotnie, a dodatkowe trzy mycia będą dotyczyły pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz tych przeznaczonych do zbierania bioodpadów. Terminy wskażą urzędnicy nadzorujący system.  

Ważna jest w tym aspekcie coraz lepsza współpraca z podmiotami odbierającymi odpady. Firmy starają się podnosić jakość świadczonych usług i inwestują w nowoczesny sprzęt wyposażony w różne, innowacyjne rozwiązania.

Kolejną, nowością dot. selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie zmiana sytemu zbiórki tzw. elektrośmieci. Nowe rozwiązanie wprowadzimy w drugim półroczu 2022 r. Specjalne, czerwone pojemniki na Elektroodpady pojawią się w wybranych lokalizacjach Białegostoku. Docelowa ich ilość wynosić będzie 60 sztuk.

Pracujemy również nad usprawnieniem monitoringu wizyjnego pracy pojazdów odbierających odpady. Będzie to akcja pilotażowa polegająca na zamontowaniu specjalnych kamer na sześciu wybranych pojazdach. Zakładamy, że usprawni to analizowanie zgłoszeń mieszkańców oraz wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

Powrót na początek strony