Nowe zasady segregacji odpadów w Białymstoku już obowiązują

1 października 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Białymstoku. Odrębnie trzeba gromadzić przede wszystkim papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, odpady biodegradowalne i odpady zielone. Przedstawiamy szczegółową instrukcję, do jakich kontenerów wyrzucamy teraz poszczególne rodzaje śmieci.

Ilustracja do artykułu nowa_segregacja_aktualnosc.jpg

Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostaną wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej ustawione zostaną kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie frakcji odpadów:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- odpady zielone (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Zabudowa jednorodzinna

Posesje jednorodzinne zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Dodatkowo pozostanie obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:
- wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
- elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
- odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
- przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. >>

Szczegółowe zasady segregacji odpadów od 1 października 2018 r.

W połowie września do mieszkańców Białegostoku trafi też druga seria ulotek i plakatów informacyjnych na temat nowych zasad. Materiały informacyjne można pobrać już teraz z naszej strony:

ULOTKA NA TEMAT NOWYCH ZASAD SEGREGACJI >>

PLAKAT NA TEMAT NOWYCH ZASAD SEGREGACJI >>

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady segergacji odpadów.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DO POBRANIA W PLIKU PDF >>

 

PAPIER

Wrzucamy:
- papier i tekturę
- gazety, czasopisma i ulotki
- zeszyty, papier biurowy (niezabrudzone, niefoliowane).

Nie wrzucamy:
- odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek
- kartonów po mleku i napojach
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- zanieczyszczonego papieru
- papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>


TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Wrzucamy:
- butelki plastikowe
- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
- plastikowe opakowania
- torebki i worki foliowe
- kartony po mleku/sokach
- puszki po żywności
- folię aluminiową
- opakowania po środkach czystości i kosmetykach.

Nie wrzucamy:
- zużytych baterii i akumulatorów
- opakowań po farbach, lakierach i olejach
- plastikowych zabawek
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- opakowań po lekach.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

SZKŁO

Wrzucamy:
- butelki po napojach i żywności
- słoiki
 - szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
- ceramiki i porcelany
- doniczek
- szkła okularowego i żaroodpornego
- zniczy z zawartością
- żarówek, świetlówek i reflektorów
- opakowań po rozpuszczalnikach i olejach
- luster i szyb.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

 

BIO - ODPADY BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe
- resztki żywności pochodzenia roślinnego.


Nie wrzucamy:
- resztek pochodzenia zwierzęcego
- kości i odchodów zwierząt
- oleju jadalnego.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

 

ODPADY ZIELONE

Wrzucamy:
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę
- liście
- kwiaty
- trociny i korę drzew
- chwasty.


Nie wrzucamy:
- ziemi
- kamieni
- korzeni
- popiołu
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy śmieci nienadające się do ponownego wykorzystania:
- resztki żywności pochodzenia zwierzęcego
- artykuły higieniczne (pieluchy, wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki)
- zużytą/zniszczoną odzież
- żaroodporne szkło
- ceramikę
- opakowania z zawartością.

Nie wrzucamy:
- przeterminowanych leków i chemikaliów
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- żarówek i świetlówek
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- zużytych opon.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>


ELEKTROODPADY
(Sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Telefony komórkowe, komputery i ich podzespoły, narzędzia elektryczne, drobny sprzęt RTV i AGD, itp. można wrzucać do zielonych kontenerów na elektroodpady rozstawionych na terenie Białegostoku.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Meble, dywany, duży sprzęt RTV i AGD (m.in.: pralki, lodówki, telewizory) są odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

POZOSTAŁE ODPADY
(odbiór nieodpłatny w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Opony, elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach, chemikaliach, itp. należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK-ów w Hryniewiczach lub na ul. 42 Pułku Piechoty 48 w Białymstoku.

Odpady remontowo-budowlane należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK-u w Hryniewiczach.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >>

#0 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Data/AbstractMapper.php(500): Zend\Db\Adapter\Driver\Pdo\Statement->execute() #1 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Data/AbstractMapper.php(535): Bit\Data\AbstractMapper->call('smartsite_base_...', Array, Object(Zend\Db\ResultSet\ResultSet)) #2 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Component/Gallery/Traits/PageComponentTrait.php(255): Bit\Data\AbstractMapper->callMany('smartsite_base_...', Array) #3 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Component/Gallery/Object.php(124): Cms\Component\Gallery\Object->getPageComponentForRender() #4 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(509): Cms\Component\Gallery\Object->renderView() #5 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(350): Bit\Parser\Parser->getComponent(Object(DOMElement), false) #6 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Parser/Parser.php(200): Bit\Parser\Parser->parse(false) #7 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/Bit/Zext/View/Model/ParserModel.php(129): Bit\Parser\Parser->getParsedHtml(false) #8 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Service/PageService.php(585): Bit\Zext\View\Model\ParserModel->render(false) #9 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(324): Cms\Service\PageService->getRenderedCurrentPage() #10 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(171): Cms\Controller\PageController->renderHtmlPage(Object(Zend\View\Renderer\PhpRenderer), Object(Cms\Model\Page\Relational)) #11 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Controller/AbstractActionController.php(82): Cms\Controller\PageController->viewAction() #12 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/module/Cms/src/Cms/Controller/PageController.php(92): Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #13 [internal function]: Cms\Controller\PageController->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #14 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(444): call_user_func(Array, Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #15 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(205): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #16 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Controller/AbstractController.php(118): Zend\EventManager\EventManager->trigger('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #17 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/DispatchListener.php(93): Zend\Mvc\Controller\AbstractController->dispatch(Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Request), Object(Zend\Http\PhpEnvironment\Response)) #18 [internal function]: Zend\Mvc\DispatchListener->onDispatch(Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #19 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(444): call_user_func(Array, Object(Zend\Mvc\MvcEvent)) #20 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/EventManager/EventManager.php(205): Zend\EventManager\EventManager->triggerListeners('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #21 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Mvc/Application.php(314): Zend\EventManager\EventManager->trigger('dispatch', Object(Zend\Mvc\MvcEvent), Object(Closure)) #22 /var/www/html/smartsite_app/releases/20180103124620/src/public/index.php(73): Zend\Mvc\Application->run() #23 {main}
Powrót na początek strony