Nowe pojemniki już trafiają do mieszkańców. Zmiany od 1 października.

Rozpoczęła się operacja dostarczania nowych pojemników na odpady komunalne w Białymstoku. Jest to związane z nowymi zasadami selektywnej zbiórki wprowadzonymi przez rząd, które będą obowiązywać od 1 października 2018 r.

Ilustracja do artykułu viber image2.jpg

Nowe zasady selektywnej zbiórki wprowadza Rozporządzenie Ministra Środowiska, które zobowiązuje mieszkańców do odrębnego gromadzenia odpadów według ujednoliconego systemu, który ma obowiązywać w całej Polsce.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostaną wyposażone w dodatkowe kontenery lub w przypadku domów jednorodzinnych, także worki, do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej ustawione zostaną kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie frakcji odpadów:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- odpady zielone (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Zabudowa jednorodzinna

Posesje jednorodzinne zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Dodatkowo pozostanie obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:
- wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
- elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
- odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
- przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

NOWE POJEMNIKI I WORKI TRAFIAJĄ JUŻ DO MIESZKAŃCÓW

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów będzie obowiązywać od początku października , ale wykonawcy wybrani w przetargu, już rozpoczęli operację dostarczania nowych pojemników i worków do budynków jednorodzinnych. Mieszkańcy tych posesji otrzymują dodatkowo brązowe pojemniki na odpady biodegradowalne oraz zestawy startowe 5 worków na:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Odpady z pojemników na bio i worków według nowego wzoru, będą odbierane po 1 października 2018 r.

We wrześniu będą też systematycznie ustawiane nowe zestawy kontenerów do odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych.

DO KOŃCA WRZEŚNIA DOTYCHCZASOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Warto jednak pamiętać, że do końca września obowiązują stare zasady selektywnej zbiórki. Do tego czasu odpady segregujemy według dotychczas obowiązujących zasad dzieląc odpady na:
- suche surowce (tworzywa sztuczne, papier i metale)
- zmieszane odpady komunalne
- szkło opakowaniowe
- odpady wielkogabarytowe
- odpady zielone.

Dodatkowo prowadzona jest dobrowolna segregacja w położonych na terenie całego Białegostoku 730 punktach selektywnej zbiórki odpadów, gdzie następuje podział na:
- odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulaturę
- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

W razie pytań i uwag dotyczących pojemników prosimy i kontakt z infolinią Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Białymstoku pod nr 85 741 79 83.

Powrót na początek strony