Akcja Edukacyjna "Bez stresu dla środowiska"

Zapraszamy do udziału w akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”. Akcji łączącej ze sobą zbiórkę baterii z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w białostockich szkołach i przedszkolach. Celem naszej akcji jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii.

Ilustracja do artykułu baterie.jpg

Baterie to odpady niebezpieczne, które stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Dlatego nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników. Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do specjalistycznych firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych. Wspólnie dbajmy o nasze środowisko!

W Akcji Edukacyjnej mogą uczestniczyć przedszkola oraz szkoły podstawowe z terenu Miasta Białystok. Placówki, które zgłoszą się do udziału w akcji wyposażone zostaną w pojemniki do zbiórki baterii oraz materiały informacyjne. Placówki uczestniczące w Akcji Edukacyjnej mogą również skorzystać z oferty zajęć edukacyjnych organizowanych w formie lekcji bądź pogadanek prowadzonych przez pracowników Organizatora.  

W Akcji Edukacyjnej zostaną nagrodzone placówki oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe, które zbiorą największą wagę baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów danej placówki. Laureaci I, II, III miejsca zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe.

Zebrane baterie będę odbierane z placówek po dokonaniu zgłoszenia. W trakcie odbioru baterie będą ważone na terenie placówki a fakt ten zostanie poświadczony pozostawieniem w placówce oświatowej kopii karty przekazania baterii, która będzie zawierać nazwę placówki oraz wagę odebranych baterii.

Rozstrzygnięcie konkursu  zostanie dokonane na podstawie danych uzyskanych z dokumentów potwierdzających odbiór baterii ze zgłoszonych placówek. O zwycięstwie decydować będzie waga zebranych baterii w przeliczeniu na liczbę przedszkolaków/uczniów przedstawioną w Formularzu Zgłoszeniowym. Konkurs trwać będzie od 14 listopada 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.  kiedy to podczas uroczystej gali  uczestnikom konkursu wręczymy nagrody.

Warunkiem przystąpienia do Akcji Edukacyjnej, jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu i podpisanie go przez Dyrektora placówki, a następnie dostarczenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan w formacie PDF) do Organizatora.

Zgłoszenia do akcji przyjmowane są do 24 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie Akcji.

Powrót na początek strony