wyszukajPełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Zgodnie z nowelizacją, dokonaną ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1649), w przypadku ustanawiania pełnomocnika do składania i podpisania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zawiadomienia o odwołaniu lub zmianie pełnomocnictwa  – obowiązują wzory dokumentów określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015r., poz. 2337).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

 
loading