wyszukajOdpady zielone

Odpady nadające się do kompostowania w tym:

- skoszona trawa,

- zgrabione liście,

- pocięte gałęzie,

- chwasty.

Odbierane zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK-ów.

Prawidłowe przygotowanie odpadów zielonych od odbioru:

1. Odbierane będą po przygotowaniu przez właściciela nieruchomości do załadunku w workach stanowiących własność właścicieli nieruchomości lub w postaci związanych pakietów z zastrzeżeniem, że długość pakietu nie przekracza 1,5 m i wagi 25 kg.

2. Worki z odpadami zbieranymi selektywnie można wystawić przed posesję w dniu wywozu.

3. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić pracownikom firmy wywozowej (operatorowi) swobodny dostęp do odpowiednio przygotowanych odpadów, tak aby można było je przekazać bez narażania na szkodę ludzi lub mienia.

 

 
loading