wyszukaj


Odpady remontowe

Właściciel nieruchomości, który przeprowadza remont, aby pozbyć się powstałych odpadów może skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych, bądź od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości położonych na ternie Białegostoku ma możliwość bezpłatnego pozostawienia ww. odpadów w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (EKOpSZOK) w Hryniewiczach.

Więcej informacji w zakładce EKOpSZOK.


 
loading