wyszukajJak segregować

W przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów oprócz szkła opakowaniowego, odpadów zielonych i wielkogabarytowych  właściciele nieruchomości zobowiązani są do osobnego gromadzenia suchych surowców – czyli łącznie zbieranych: zgniecionych plastików, opakowań wielomateriałowych, drobnego złomu oraz makulatury. 

 

 
loading