wyszukaj

Mapa gniazd

lokalizacja gniazd do selektywnej zbiórki odpadów

Zadeklarowana selektywna zbiórka polega na wyselekcjonowaniu suchych surówców, szkła opakowaniowego (słoiki, butelki), odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych. 

Dodatkowo prowadzona jest dobrowolna zbiórka w położonych na terenie całego Białegostoku punktach selektywnej zbiórki odpadów surowcowych. W punktach zbierane są odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

Do odpowiednich pojemników należy wrzucać właściwy rodzaj odpadów:

Rodzaj odpadu

Wrzucaj

Nie wrzucaj

Kolor pojemnika

Papier i tektura

gazety i czasopisma książki zeszyty i inny papier, tekturę, torebki papierowe, papier pakowy pudełka kartonowe i tekturowe, ścinki drukarskie, papier biurowy i kserograficzny opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru, tapet, kalki, zatłuszczonego papieru pieluch i innych artykułów higienicznych worków po gipsie, cemencie, papieru faxowego, termicznego. Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości - oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

niebieski

Tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale

Opakowania wielomateriałowe/ kartony po płynnej żywności - powinny być opróżnione, puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, folie aluminiową, czyste kanistry plastikowe, kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp), drobny złom żelazny i metale kolorowe. opakowań po medykamentach, sprzętu agd, styropianu, opakowań pod ciśnieniem, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste, ale drobne zanieczyszczenia zawartością im nie zaszkodzą.

żółty

 

 

Od 1 lipca 2014r. zadeklarowana selektywna zbiórka będzie polegała na oddzieleniu oprócz szkła opakowaniowego, odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych dodatkowo tzw. zmieszanych odpadów suchych. Do pojemników i worków na zmieszane odpady suche wyrzucać będziemy opakowania plastikowe, wielomateriałowe, drobny złom oraz makulaturę. Dodatkowo funkcjonować będą gniazda.


Wyświetl większą mapę 
loading