wyszukajKreator Deklaracji

Zapraszamy do skorzystania Kreatora Deklaracji 


Kreator przeznaczony jest do indywidualnego wypełnienia deklaracji w wersji elektronicznej. Po wypełenieniu formularza kreator umożliwia wygenerowanie dokumentu w pliku PDF, który po wydrukowaniu i podpisaniu przez upoważnioną osobę może zostać złożony w punkcie przyjęć deklaracji bądź przesłany listownie.


Główny punkt przyjmowania Deklaracji oraz informacja:

Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w Białymstoku

ul.Kamienna 17 (budynek na rogu ul.Kamiennej i Słonimskiej)

15-021 Białystok 

Biuro czynne jest w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00, od wtorku do piątku w godz.7.30 – 15.30

Wypełnioną deklarację można przesłać listownie na adres: Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami, Białystok ul. Kamienna 17, z dopiskiem DEKLARACJA

 
loading