wyszukaj


Publikacje

Informacja

Informacja  | Edukacja Ekologiczna - Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku

Od pierwszego października sprawami związanymi z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmą się pracownicy nowego referatu w Departamencie Finansów Miasta. Zmiana nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla białostoczan.

Dotychczas sprawy dotyczące opłat za odpady komunalne były prowadzone przez Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami spółki Lech. Od października te zadania przejmie Urząd Miejski. Zmiana wynika z podjętej przez Radę Miasta uchwały (z czerwca 2017 roku) w sprawie zmian w zakresie upoważnienia udzielonego spółce Lech do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Lokalizacja nowego Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi pozostaje bez zmian – w budynku przy ulicy Kamiennej 17. Godziny pracy referatu pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim. W poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30. Bez zmian pozostają też numery kont oraz dane do przelewów dotyczących opłat za odpady.

Źródło: www.bialystok.pl

data publikacji: 2017-09-27

 
loading