wyszukaj


EKOpSZOK

Jednym z nowych obowiązków gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest „prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych” (Art. 4 ust. 2 p1 lit. a).


Od 1 lipca czynny jest EKOpSZOK w Hryniewiczach w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00
sobota, godz. 7.00 - 14.30


Od maja 2014 r. funkcjonuje PSZOK w Białymstoku przy ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO)

czynny wtorek - sobota w godzinach 6.00 - 18.00Wyświetl większą mapę 
loading