wyszukaj


Deklaracja D-Z

D-Z - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Wypełnia właściciel nieruchomości, zaznaczając sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny) oraz powierzchnię lokalu mieszkalnego. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy dla każdej nieruchomości wypełnić załącznik A-Z i złożyć wraz z deklaracją.

Należy pamiętać:

Zadeklarowana selektywna zbiórka polega na wyselekcjonowaniu suchych surowców, szkła opakowaniowego (słoiki, butelki), odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązujące od 1 lutego 2015 r. 

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

9 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

21 zł/m-c

Powyżej 80m2

29 zł/m-c


2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

23,00 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

42,00 zł/m-c

Powyżej 80m2

54,00 zł/m-c

 
loading