wyszukaj


Deklaracja D-M

D-M - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wypełnia właściciel wypełniając część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zaznaczając powierzchnię lokalu oraz  części  dotyczącą nieruchomości niezamieszkałej: zaznaczając  pojemność, liczbę pojemników oraz liczbę opróżnień w miesiącu. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik A-M i złożyć wraz z deklaracją.

Należy pamiętać:

Zadeklarowana selektywna zbiórka polega na wyselekcjonowaniu szkła opakowaniowego (słoiki, butelki), odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych.


 
loading