wyszukaj


Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w składzie chemicznym metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W Białymstoku selektywną zbiórką baterii i akumulatorów zajmują się m.in. szkoły, urzędy, placówki handlowo – usługowe, zakłady pracy. Zachęcamy, by wyrzucać i korzystać ze znajdujących się tam odpowiednich pojemników. Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych.

Informacja o miejscach, w których można oddać zużyte baterie, znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Od 1 lipca 2013 r. EKOpSZOK w Hryniewiczach nieodpłatnie przyjmuje zużyte baterie i akumulatory. Więcej informacji w zakładce EKOpSZOK. 
loading